Kérjük minden ügyfelünket, vevőnket, megrendelőnket (továbbiakban együttesen: Megrendelő), hogy amennyiben szolgáltatásainkat igénybe szeretné venni, vagy termékeinket meg kívánja vásárolni, úgy előzőleg figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket. Kizárólag abban az esetben küldje el ajánlatkérését, megrendelését, ha az Általános Szerződési Feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

https://3d-nyomtatas.eu/ honlap működésével, vagy a szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatosan felmerülő kérdések, észrevételek, panaszok esetén az alább megadott elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésükre.

A honlap üzemeltetőjének, egyben a szolgáltatás nyújtójának/vállalkozójának, illetve a termékek értékesítőjének (továbbiakban együttesen: Vállalkozó) adatai:

 • Cégnév: 3D Monument Kft.
 • Székhely: 1161 Budapest, Rákóczi út 77.
 • Levelezési cím: 1161 Budapest, Rákóczi út 77.
 • Adószám: 29139868-2-42
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-380584 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
 • Bankszámlaszám: 11714006-25985148 (OTP Bank Nyrt.)
 • E-mail: info@3dmonument.hu
 • Képviselő/Kapcsolattartó neve és telefonszáma: Németh Gergely Zoltán, 06-70/250-2700

 

 1. Szolgáltatásaink, termékeink

1.1. 3D nyomtatás, 3D bérnyomtatás, alkatrész/prototípus tervezés és gyártás

1.2. 3D nyomtató alapanyag (filament) forgalmazás

 1. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása

2.1. A szerződéskötési folyamat a honlapon található ajánlatkérő űrlap Megrendelő általi kitöltésével és elküldésével indul. Megrendelő köteles az űrlap kitöltése során valós adatokat megadni. Megrendelő lehet bármely 18. életévét betöltött (teljesen cselekvőképességgel rendelkező) személy, illetve bármely jogi személy a képviselője útján. Az ajánlatkérés elküldésével a Megrendelő részéről a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadottnak tekintendők.

2.2. Amennyiben az ajánlatkérés az 1.1. pont szerinti szolgáltatásainkra vonatkozik, úgy ahhoz csatolni kell, vagy annak tartalmaznia kell a nyomtatni kívánt tárgy tervrajzait (lehetőség szerint elektronikus formában), pontos méreteit, méretarányait.

2.3. Vállalkozó az ajánlatkérés hozzá történt beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, szükség szerint felkéri a Megrendelőt az ajánlatkérés kiegészítésére/pontosítására, illetve amennyiben erre nincs szükség, megküldi Megrendelőnek a pontos ajánlatát az árral/díjjal, a vállalási/szállítási határidővel, és annak feltüntetésével, hogy meddig tartja fenn ajánlatát (mely időpontig kell Megrendelőnek a megrendelését visszaküldenie ahhoz, hogy az ár/díj és a határidő ne változzon).

2.4. Amennyiben Megrendelő az ajánlatot elfogadja, az ajánlatkéréshez hasonló módon küldi meg megrendelését az ajánlatban megadott időpontig. Amennyiben a megrendelésben az ajánlattól eltérő feltétel szerepel, vagy azt az ajánlatban megadott időponton túl küldik el, úgy azt új ajánlatkérésnek kell tekinteni.

2.5. Vállalkozó a megrendelés hozzá történt beérkezésétől számított 1 munkanapon belül küldi el az eddigi módon a rendelés visszaigazolását. A Megrendelő és a Vállalkozó között a szerződés a rendelés visszaigazolásának elküldésével jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában a megrendeléstől eltérő feltétel szerepel, úgy azt új ajánlatnak kell tekinteni.

2.6. A 2.1. -2-5. pontokban leírtak szerint létrejött szerződés nem kerül külön iktatásra, az elektronikus levelezést Vállalkozó kizárólag elektronikus formában tárolja a szerződésből eredő jogok érvényesítéséhez, illetve a szerződésből következő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig de legalább a szerződés létrejöttétől számított 2 évig.

 1. Árak/díjak, fizetés, számlázás

3.1. Az 1.2. pont szerinti alapanyagra vonatkozó mindenkor hatályos árak a honlapon megtalálhatók. Az 1.1. pont szerinti szolgáltatások esetében az ár/díj minden esetben egyedileg van kialakítva, így ezekre vonatkozó egységárak a honlapon nem találhatók, ezeket minden ajánlatkérés esetében a megrendelt tárgy paraméterei, a nyomtatáshoz Megrendelő által választott anyagok, és a szükséges nyomtatási idő alapján kell és lehet meghatározni. Ha az ajánlatban vagy egyéb dokumentumban ez nincs eltérően feltüntetve, a megadott árak/díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

3.2. A megrendelt szolgáltatás díját, a megrendelt termék vételárát előre fizetéssel vagy a teljesítéssel egyidejűleg lehet megfizetni. Előbbi esetben az előre fizetés teljesíthető banki átutalással, vagy bankkártyával (OTP SimplePay – lásd http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf). Utóbbi esetben a fizetés teljesíthető készpénzben (utánvéttel) vagy bankkártyával. Megrendelő határozza meg a megrendelésben a fizetés módját és formáját. A banki átutaláshoz szükséges adatokat, a megrendelésre adott visszaigazolás tartalmazza.

3.3. A szolgáltatás vagy a termék ellenértékéről eltérő igény hiányában papír alapú számla, Megrendelő ilyen értelmű kifejezett kérése esetén elektronikus számla kerül kiállításra. A számlát a megrendelt szolgáltatással, illetve termékkel együtt adja át Vállalkozó. Hibás vagy hamis számlázási adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

3.4. Fizetés Barionnal: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. Teljesítés, átvételi lehetőség, szállítás, elállás alapanyag vásárlásnál

4.1. Vállalkozó köteles a szerződésben vállaltakat az ott meghatározott határidőben, I. osztályú minőségben teljesíteni. Megrendelő köteles a maga részéről a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges feltételeket biztosítani. A szolgáltatások, termékek átvétele az erre vonatkozó dokumentum (átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél, számla) aláírásával történik.

4.2. Személyes átvételre a Vállalkozó Nagy Lajos király útja 47/a. 1. emelet alatti irodahelyiségében van lehetőség.

4.3. Szállítási módok:

– Csomagpiac futárszolgálattal – Előre fizetéssel, valamint az átvételkor teljesítendő készpénzes vagy bakkártyás fizetéssel (utánvét) vehető igénybe. Vállalkozó előre fizetésnél a Megrendelő által fizetett ellenértéknek (díjnak, vételárnak) a számláján az adott napon 14:00 óráig történt jóváírásától, illetve átvételkor történő fizetés esetén a megrendelésnek az adott napon 14:00 óráig történt beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, 14:00 óra utáni jóváírás, illetve megrendelés beérkezés esetében az ettől számított 2 munkanapon belül adja fel a terméket, és erről email-en értesíti Megrendelőt. A futárszolgálat 1 munkanapon belüli kiszállítást garantál.  A futárszolgálat a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni. Az első eredménytelen kísérletről értesítőt hagy hátra. Amennyiben rendelkezésre áll Megrendelő telefoni elérhetősége, a futárszolgálat telefonon egyeztet a Megrendelővel az első kézbesítési kísérlet pontos helyéről és idejéről. Ennek hiányában a következő munkanapon megkísérli másodszor a kézbesítést. Amennyiben ez is sikertelen lenne, ismételten értesítőt hagy hátra, amelyen feltünteti azt a (posta) helyet és azt az időt, ahol és ameddig Megrendelő átveheti a küldeményt. A megrendelések átlagosan 2 munkanap alatt kerülnek kiszállításra.

– Egyéni kiszállítás – 100.000, -Ft értéket meghaladó megrendelés esetén – ha Megrendelő igényli – Vállalkozó saját megbízottja útján gondoskodik Budapest területén belül a Megrendelő által megadott címre történő kiszállításról.

4.4. Az 1.2. pont szerinti alapanyag vásárlása esetén Megrendelőnek a termék átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélküli elállásra van lehetősége. Ilyen esetben a termék ép állapotban, sértetlen csomagolásban való visszaszolgáltatása/visszaküldése esetén a Vállalkozó a vételárat további 14 naptári napon belül visszautalja arra a számlára, ahonnan az beérkezett, illetve a Megrendelő által az elállást közlő nyilatkozatában megjelölt egyéb számlaszámra. A termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli.

 1. Adatvédelem

Vállalkozó a szerződéskötés során bekért adatokat kizárólag a szerződés teljesítése, annak elszámolása, és a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek rendezése céljából, az ehhez szükséges legrövidebb ideig, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli és használja. A Vállalkozó a Megrendelő által megadott adatokat maga kezeli és tárolja, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve a termék kiszállításához/kézbesítéséhez a futárszolgálat vagy egyéb megbízott részére szükséges megrendelői adatokat, valamint a törvényben meghatározott eseteket.

Vállalkozónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság által kiadott, az adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH –………

 1. Szerzői jog

A honlapon található tartalom (szövegek, képek, grafikai elemek stb.) a Vállalkozó szellemi tulajdonát képezi, és szerzői jogvédelem alatt áll. Ezek a Megrendelő előzetes, kifejezett, írásos engedélye nélkül, sem egészben sem részben semmilyen formában nem használhatók fel bevételszerzési céllal, nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, sem elektronikus vagy egyéb úton nem továbbíthatók, nem terjeszthetők.

 1. Panaszkezelés

A Megrendelő a megrendelt/megvásárolt termékekkel kapcsolatos bármely észrevételét vagy panaszát a Vállalkozónak a jelen Általános Szerződési Feltételek bevezető részében megjelölt telefonszámán szóban, az ugyanott megjelölt levélcímen postai úton írásban, avagy az ugyanott megjelölt e-mail címen elektronikus úton írásban jelentheti be. Vállalkozó köteles a panaszt 14 naptári napon belül kivizsgálni, egyben annak eredményéről a Megrendelőt értesíteni.

Megrendelő továbbá jogosult panaszával a Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, telefax: 06-1-488-2186, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.04.29-től hatályos.

3D Monument Kft.